TRENÉŘI

trenér

MARTINA VERNEROVÁ

Gymnázium Karlovy Vary

Střední zdravotnická škola Karlovy Vary, studijní obor rehabilitační pracovník (dnes fyzioterapie)

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně
-metodika diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu
-postizometrická relaxace měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
-víkendový kurz v mobilizaci žeber metodou Mojžíšové

Atest manuální lymfodrenáže Praha

trenér pro běžecké lyžování (2letá všeobecná příprava a tréninky dětí do pěti let)

instruktor nordic walking 

třetí místo na mistrovství světa walkingu ženy