PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP VE FIT KIDS GYMU

VÍCE INFO V DOCX PŘIHLÁŠKA V DOCX BEZINFEKČNOST PDF

PŘIHLÁŠKA NA KEMP ONLINE

VYPLŇTE FORMULÁŘ

 

BEZINFEKČNOST - FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Každý rodič přinese v den nástupu na soustředění Prohlášení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte - ke stažení ZDE ve formátu PDF.
Odesláním formuláře stvrzuji souhlas s: Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány pouze pro potřeby související s příměstským táborem. Data klientů (uživatelů) vložená do systému jsou považována za důvěrná a budou využívána dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedená data nebudou zneužita na komerční účely.

S Provozním řádem Fit Kids Gym jsem byl/a seznámen/a, s jeho podmínkami souhlasím. Jsem si vědom/a, že cena Příměstského tábora nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků.Storno poplatky

Zrušení 14 – 10 dnů před konáním soustředění – 50% z celkové ceny
Zrušení 9 - 3 dny před konáním soustředění – 70% z celkové ceny
Zrušení 1 – 2 dny před konáním soustředění – 100% z celkové ceny
Zaplacením účastnického poplatku vyjadřujete souhlas se storno poplatky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Tel.: 602 176 279, email.: info@fitkidsgym.cz

Po vyplnění přihlášky je rezervace platná po dobu 7 dnů.

Garance místa pro vaše dítě je po zaplacení účastnického poplatku v hotovosti ve FITNESS GALERII – FIT KIDS GYM u paní Martiny Průchové.
Čas a den úhrady je nutné telefonicky domluvit na výše uvedeném telefonním čísle.

Příměstký tábor 2020