AKTUALITY

PROVOZNÍ ŘÁD PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ

 

KURZY FIT KIDS GYM

Nabízíme atraktivní pohybové programy pro děti ve věku od 3 měsíců do 12 let pod vedením zkušených instruktorů. Pohybové dovednosti děti získávají v sále plným barev, rozmanitých cvičebních pomůcek, prvků a hudby. Naším cílem je spokojené dítě, které má radost z pohybu a úsměv ve tváři. Program je navržen tak, aby děti prožívaly aktivní dětství a byly směrovány ke zdravému životnímu stylu. Myslíme i na rodiče – mohou se při hodinách zapojit nebo si v prostorách fitness galerie zacvičit.

V našich kurzech aktivně rozvíjíme základy sportovních dovedností těmito činnostmi:

  • atletické činnosti – přiměřeně rozvíjí a trénují fyziologické reakce (na různé typy zatížení), protože přispívají ke zdatnosti a schopnosti vyrovnávat se s různými nároky života a prostředí
  • sportovní hry – učí děti technice dané sportovní hry: házení a chytání, kopání ve fotbale, odbíjení míčku raketou, vedení puku hokejkou aj., učí děti schopnosti rychle se rozhodovat v dané situaci, řešit herní situace (analýza a rozhodování, tvořivost), pochopit pravidla, spolupracovat se spoluhráči, zvládat sociální aspekty - úspěch, neúspěch, prohry
  • gymnastické činnosti – se zaměřují na ovládnutí těla a na uvědomělou kultivaci pohybu. Vychází z obratnostních schopností. Důležitou složkou je centrální nervový systém, který pohyby těla řídí. Tyto činnosti, do kterých patří i akrobatická cvičení vedou k vyrovnání se s různými a neobvyklými polohami těla (např. hlavou dolů)
  • hudebně-pohybové, rytmické a taneční činnosti – rozvíjí schopnost vnímat rytmus, tempo, melodii, dynamiku, členění skladby a její charakter, cvičí se pohyb a orientace v prostoru, různé prostorové změny a útvary, pomocí rytmických celků a tanců se rozvíjí i pohybová paměť

Pohybové aktivity a požadavky jsou přizpůsobovány věku dítěte.

Proč si zvolit Fit Kids Gym?

  • Moderní pohybové formy plné zábavy, atraktivních cviků, pestrého programu
  • Hodiny jsou připravovány zkušenými odborníky
  • Otevřenost všem bez rozdílu pohybových schopností a dovedností
  • Možnost využití dětského koutku pro necvičící sourozence
  • Komplexní služby v oblasti aktivního odpočinku pro celou rodinu
  • Dopravní dostupnost a možnost parkování v podzemních garážích
ČTĚTE VÍCE