AKTUALITY

Prázdninový kemp 2018 - přihláška
PROVOZNÍ ŘÁD PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ

BABY 3–33 měsíců

Rodiče s dětmi

Cvičení pro rodiče s dětmi, kteří chtějí své dítě všestranně pohybově rozvíjet a budovat základy správného držení těla již od kojeneckého a batolecího období. Rodiče budou společně s instruktorem provádět děti nejzákladnějšími pohybovými návyky, jako je lezení, chůze, překonávání různých překážek, při kterých se podpoří koordinace celého těla a rovnováha. Pestrý program ve spojení s hudbou, kvalitními pomůckami, dětským kolektivem a školeným instruktorem umožňuje u dětí zlepšovat motorické dovednosti, stimulovat všechny smysly a budovat první sociální dovednosti.

Věkové skupiny:
Rozdělení do skupin dle věku je spíše orientační, přihlížíme k dosaženým motorickým schopnostem.


Cvrčci (děti 3- 6 měs.) 

Dudliny (děti 6–12 měs.) 
Ťapky (děti 13–18 měs.) 
Špunti (děti 19–24 měs.)
Prďoly (děti 24-36 měs.)

 Cvičení rodičů s dětmi:

 • Podporuje zájem o pohybové aktivity
 • Vyvolává radostnou pohodu dítěte
 • Vytváří základní návyky a dovednosti pro správné držení těla,
 • Podněcuje kutálení, plazení, lezení, posazení, stoj u opory a úkroky, samostatný stoj a postavení, chůzi přelézání nízkých překážek, prozkoumávání prostoru atd.
 • Umožňuje vnímat vlastní tělo a své okolí
 • Rozvíjí koordinaci pohybů a posiluje svalový korzet s využitím jednoduchých prvků základní gymnastiky
 • Rozvíjí smysl pro rytmus
 • Podporuje děti v taneční improvizaci při hudbě
 • Umožňuje dítěti experimentovat s různými hračkami – rozvíjí jemnou motoriku
 • Podněcuje manipulaci s předměty, tělovýchovnými pomůckami
 • Podněcuje rozeznávání barev a tvarů
 • Rozvíjí řečový kontakt s dětmi, zrakové soustředění a naslouchání dětí
 • Napomáhá k rané socializaci
 • Vede děti k soustředění a ke schopnosti pracovat dle pokynů instruktora
 • Učí děti rozlišovat správné od nesprávného
 • Připravuje děti ke spolupráci, sdílení a střídání se
 • Rozvíjí přijímání nových úkolů a schopnost adaptace na nové prostředí
 • Podporuje samostatnost a přípravu na mateřskou školu
 • Buduje sebedůvěru na základě vlastních pokroků